جریمه و محرومیت برای آرمان‌گهری‌ها

جریمه و محرومیت برای آرمان‌گهری‌ها

کمیته انضباطی فدراسیون تیم آرمان گهر و دو بازیکن این تیم را با جریمه و محرومیت روبرو کرد.

به گزارش کرمان ساکر، دیدار دو تیم آرمان گهر سیرجان و شهرداری آستارا در تاریخ 5 خردادماه در ورزشگاه امام علی سیرجان برگزار شد و تخلفاتی از سوی تیم آرمان گهر سیرجان صورت گرفت. برهمین اساس کمیته انضباطی این تیم را به دلیل سوءرفتار تیمی مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (قطعی) همچنین عبدالرضا زارعی و امیر محمودآبادی ، بازیکنان تیم آرمان گهر سیرجان به دلیل بدرفتاری در قبال یکدیگر که منجر به اخراج گردید، هر یک جداگانه به مدت یک جلسه محرومیت و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. (قطعی)

 

نظرات

نظر دهید