کرمان بدون نماینده در تیم ملی زیر 15 سال!

کرمان بدون نماینده در تیم ملی زیر 15 سال!

استان هشت نماینده‌ای در لیست جدید تیم ملی فوتبال زیر 15 سال ندارد.

به گزارش کرمان ساکر، ازسوی کادر فنی، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال زیر 15 سال پسران اعلام شد که نامی از بازیکنان کرمانی در لیست تیم ملی به چشم نمی خورد.

این دومین مرحله از اردوی تیم ملی فوتبال زیر 15 سال است که از تاریخ 20 تا 27 تیرماه در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود.

نظرات

نظر دهید