توقف پروژه ورزشگاه اختصاصی مس کرمان!

توقف پروژه ورزشگاه اختصاصی مس کرمان!

از ابتدای مهر ماه هیچ فعالیتی در راستای توسعه ورزشگاه اختصاصی مس کرمان انجام نخواهد شد.

به گزارش کرمان ساکر، یکی از عجیب ترین پروژه های ورزشی کشور مربوط به ورزشگاه اختصاصی مس کرمان است که در سال های گذشته تحت تاثیر خسارت های بی شماری که به آن وارد شده است، هیچگاه در زمان های تعیین شده به بهره برداری نرسیده و تنها پیشرفت های کوچکی در آن صورت می گیرد.

در حالی که مشخص نیست این ورزشگاه چه زمانی به بهره برداری می رسد، اکنون شنیده می شود پیشرفت این پروژه از ابتدای مهر ماه متوقف می شود و قرارداد پیمانکار این پروژه به اتمام خواهد رسید و هیچ پیشنهادی نیز مبنی بر تمدید قرارداد به پیمانکار ارائه نشده است.

محمد کهندل به تازگی مسئولیت این پروژه را به عهده گرفته اما مشخص نیست با توجه به مدیرعاملی او در باشگاه مس کرمان، آیا همچنان مسئولیت ورزشگاه را نیز به عهده دارد یا خیر.

نظرات

نظر دهید