لزوم بازتعریف ارتباط شرکت و باشگاه‌های مس

نگاهی فارغ از عصبانیت به وضع موجود

لزوم بازتعریف ارتباط شرکت و باشگاه‌های مس

مشکلاتی که این روزها باشگاه های ورزش مس به آن دچار شده اند، مشکلاتی نیست که در یک شب ایجاد شده باشد و اتفاقاتی دامنه دار به خصوص طی دو،سه سال اخیر کار به اینجا رسانده است.

به گزارش کرمان ساکر، البته که این اتفاقات و این نتایج تیم های فوتبال مس، موجی از عصبانیت در فضای کاری این باشگاه ها ایجاد خواهد کرد و درگیری ها و حاشیه ها در این مقاطع به اوج خودش می رسد اما در کنار این فضا خیلی لازم است که کارشناسان امر ضمن رسیدگی فارغ از فضای احساسی، به این سوال بپردازند که علت به وجود آمدن این همه مسئله و معضل برای باشگاه ها و تیم های فوتبال شرکت مس چه بوده است و راهکار برون رفت از این موضوع در چه طریقی است.

در حال حاضر باشگاه های ورزشی شرکت مس با بدهی های سنگین مالی دست و پنجه نرم می کنند و شاید بزرگترین معضل این باشگاه ها که در مصاحبه مربیان و بازیکنان آنان نیز به وضوح یافت می شود همین مشکلات مالی است... مشکلاتی که هم شرکت و هم باشگاه ها برای مقصر نبودن در به وجود آمدن توجیهات و توضیحات خاص خود را دارند و این موضوع شاید اولین مرحله از مشکلات باشگاه های مس را آشکارا نشان دهد....

به نظر می رسد در یکی، دو سال اخیر ارتباط تشکیلاتی و نهادی باشگاه های ورزشی و شرکت مس به آن شکل که برای جلوگیری از مشکلات به خصوص در امر مالی می بایست محکم باشد، برقراری منسجمی نداشته است و باشگاه های ورزشی در هزینه کرد های خود به گونه ای عمل کرده اند که شرکت مس به هیچ وجه برروی این هزینه کردها حساب باز نکرده است... اینکه باشگاه ها زیادی هزینه کرده اند و یا شرکت دست خود را کوچک گرفته است نیز از آن مسائلی است که هیچگاه جواب واضحی برای آن پیدا نمی شود چراکه هر دو طرف طی این مدت برای خود دلایل منطقی جهت عکلکرد از این حیث داشتند اما اینکه اعداد هزینه کرد و تامین هزینه تا این حد با یکدیگر تفاوت دارد، نشان از آن می دهد که تعاملات باشگاه ها و شرکت مس به عنوان مادرخرج به هیچ وجه سطح مطلوبی نداشته است.

در حال حاضر باید این حلقه مفقوده بین باشگاه های ورزشی مس و شرکت مس به سرعت پیدا شود و ارتباطات باشگاه ها و شرکت که به نظر می رسد از نظم خود به خصوص در مسائل مالی خارج گشته است به سرعت ترمیم گردد و با ترمیم این ارتباط از نظر مالی می توان به شدت امیدوار بود که در سایر بخش ها نیز اتفاقات مثبت رخ دهد.

با تقویت یک نهاد منسجم در شرکت مس که به طور تخصصی و ویژه بر امر ورزش حرفه ای این شرکت نظارت داشته باشد و باشگاه های ورزشی مس نیز تعاملات خود را با شرکت از طریق این نهاد تخصصی جلو ببرند و البته دستورالعمل و هدف گذاری مشخص و البته قدرت لازم نیز در اختیار این نهاد در شرکت برای ورزش مس تعلق بگیرد شاید این وضعیت نه چندان مطلوب باشگاه های ورزشی شرکت مس که در نتایج تیم های آنان کاملا نمود پیدا کرده است، در روزهای پیش رو وضعیتی متفاوت از روزهای گذشته پیدا کند.

و البته در شرایط موجود بسیار مهم و حیاتی است که این نهاد تخصصی در ورزش حرفه ای شرکت مس به چه شکل بازتعریف گردد، چه تفکری بر آن حاکم گردد و با مصوب کردن یک دستورالعمل جامع تا چه اندازه قدرت برای حل مشکلات موجود داشته باشد تا به عنوان مرجعی دلگرم کننده برای آینده باشگاه های ورزشی مس مطرح گردد تا در نهایت جنس ارتباط و مرجع رسیدگی به باشگاه های مس در شرکت مس کاملا روشن گردد.

نبود این موضوع در سال گذشته نمود خود را نشان داده بود و زمانی که سال قبل تیم فوتبال مس کرمان دچار چالش ها و حواشی گسترده شده بود، این هشدار از کرمان به تمامی باشگاه های مس صادر شد که در صورت مشخص نبودن نوع ارتباط شرکت با باشگاه ها در زمان رخ دادن مشکلات، این چالش می تواند به تمام باشگاه های مس سرایت داشته باشد و نیاز است که تمامی باشگاه های حرفه ای مس برای اینکه خود دچار این اتفاقات مشابه نشوند در همان سال گذشته در کنار باشگاه مس کرمان قرار گیرند و در همان سال گذشته تعریفی مشخص برای ارتباطات ورزش حرفه ای شرکت مس مشخص شود، اما متاسفانه با سطحی نگری سایر باشگاه ها رفتار دیگری برای این موضوع شاهد بودیم که همان پیشبینی شوم را برای کلیت ورزش شرکت مس محقق کرد و کل باشگاه های مس را به خود مبتلا کرد...

قطعا شرکت مس به عنوان متولی اصلی باشگاه های ورزشی مس و باشگاه های مس در سراسر ایران به عنوان زیرمجموعه های این شرکت، کاملا اهداف مشترکی دارند و تنها نیاز به تعاملات بیشتر و در پی آن هماهنگ شدن حرکت خود دارند که هرچند این موضوع طی یکی دو سال اخیر به شدت سخت شده است اما تهیه دستورالعمل و مشخص کردن نهادهای ویژه برای این موضوع اولین قدم ها برای خارج شدن از وضعیت موجود می باشد.

منبع: تک به تک

نظرات

نظر دهید