چرا سعدمحمدی در جشن مس رفسنجان خوشحال نبود؟!

باز شدن جعبه سیاه یک فکت تاریخی

چرا سعدمحمدی در جشن مس رفسنجان خوشحال نبود؟!

رفتار و چهره‌ی اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل سابق شرکت مس در جشن قهرمانی مس رفسنجان فراموش نمی‌شود. آیا او از فساد گسترده مطلع بود؟

به گزارش کرمان ساکر، با خبرهای مربوط به فساد فدراسیون فوتبال، مدیران گذشته‌ی باشگاه مس رفسنجان و چندین چهره‌ی دیگر که در روزهای اخیر جامعه فوتبال ایران را شوکه کرده است، یکی از مجهولات تاریخی افرادی که با اتفاقات ورزش مس سروکار دارند نیز برطرف شده است!

این مجهول تاریخی به شب جشن قهرمانی و صعود تیم فوتبال مس رفسنجان در سال فصل 98-99 برمی‌گردد. در شبی که اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل وقت شرکت مس که چهره‌ای بسیار علاقه‌مند به ورزش و فوتبال بود، به وضوح شادی را در چهره‌ی خود کمتر داشت و در مصاحبه‌های آن شب خود به صراحت بیشتر از آنکه از صعود تیم فوتبال مس رفسنجان ابراز خوشحالی کند، از عدم صعود تیم فوتبال مس کرمان که در همان شب با اتفاقاتی عجیب و به واسطه یک گل کمتر حاصل نشد، ابراز ناراحتی می‌کرد.

این موضوع در همان زمان به شدت با واکنش تند برخی رسانه‌های رفسنجانی همراه شد و بعدها با انتشار فایل‌های صوتی جنجالی محمد ربیعی سرمربی وقت تیم فوتبال مس که با الفاظ نامناسبی بر علیه اردشیر سعدمحمدی و ناراحتی‌ او در جشن قهرمانی صحبت کرده بود نیز ابهامات بیشتری پیدا کرد. حتی در کرمان بسیاری در کنار ناراحتی زائد الوصف خود از عدم صعود، از بابت این ناراحتی و اندوه آشکار مدیرعامل وقت شرکت مس متعجب بودند!

تعجب و سوالی که حالا با توجه به فاش شدن فسادهای مربوط به فصل صعود مس رفسنجان، دستمایه‌ی هرگونه قضاوت هم شده و روز به روز نیز چراغ‌ها روشن‌تر می‌شود. آن هم در جایی که با انجام تحقیقات اطلاعاتی و قضایی و اعترافات صریح مشخص شده که آن صعود با مسائلی روبرو بوده است که شاید اطلاع سعدمحمدی از آن‌ها سبب شده بود که وی چهره‌ای راضی و غرورآمیز در جشن صعود و قهرمانی مس رفسنجان نداشته باشد! قطعا سعدمحمدی بنا به علاقه شخصی که به بحث فوتبال داشت، می‌توانست دورادور از ماجراهای آن روزهای مس رفسنجان اطلاع داشته باشد اما کشف و اثبات آن موضوعی بود که به زمان کافی برای بررسی و مستندات لازم و ورود نهادهای ذی ربط نیاز داشت که امروز شاهد افشای آن هستیم.

نظرات

نظر دهید