گزارش تصویری: تمرینات تیم فوتبال جوانان مس کرمان از نگاه دوربین امیرمحمداشرفی

تمرینات تیم فوتبال جوانان مس کرمان زیر نظر علی ترکزاده سرمربی این تیم دنبال می‌شود.

(18بهمن ۱۳۹۹)

 

 

 

عکاس: امیرمحمد اشرفی

آخرین گزارش های تصویری