مجله تصویری رو در رو (پیشاهنگ) - گفتگوی صمیمانه با شهامت خواجه‌پور پیشکسوت فوتبال باشگاه شهرداری کرمان

در آیتم پیشاهنگ مجله تصویری رو در رو هر هفته با یک پیشکسوت ورزش استان به گفتگو خواهیم پرداخت.

تهیه کننده و فیلمبردار: محمد عبداللهی

مشاور: ولی میرزایی

با تشکر ویژه از محمدحسین عرب

مهمان این قسمت: شهامت خواجه‌پور پیشکسوت فوتبال باشگاه شهرداری کرمان و مسئول کمیته فوتبال ساحلی هیات فوتبال استان

آخرین ویدیوها