دعوت دو دختر کرمانی به اردوهای تیم ملی هندبال

دعوت دو دختر کرمانی به اردوهای تیم ملی هندبال

دو دختر کرمانی به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان و بزرگسالان فراخوانده شدند.

به گزارش کرمان ساکر، چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال نوجوانان در بخش بانوان 19 تا 25 تیرماه به میزبانی استان سمنان، شهر شاهرود برگزار می شود.

آسنا شجاعی به نمایندگی از استان کرمان در این مرحله از اردو حضور دارد.

سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بزرگسالان بانوان نیز20 تا 28 تیرماه به میزبانی مشهد برگزار می شود.

ساناز محمدی از استان کرمان در این اردو حضور می یابد.

اردونشینان خود را برای مسابقات قهرمانی هندبال زنان آسیا در کشو کره جنوبی ـ انتخابی مسابقات قهرمانی جهان آماده می کنند.

نظرات

نظر دهید