احضار سرمربی گهرزمین به کمیته اخلاق

احضار سرمربی گهرزمین به کمیته اخلاق

سرمربی گهرزمین سیرجان به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال فراخوانده شد.

به گزارش کرمان ساکر و به نقل از فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته اخلاق، حسین افضلی، سرمربی تیم گهر زمین سیرجان جهت ادای پاره ای از توضیحات روز دوشنبه 15 آبانماه در محل این کمیته باید حضور داشته باشد.

همچنینن  مسئول روابط عمومی آلومینیوم اراک نیز روز یکشنبه 14 آبانماه جهت ادای پاره ای از توضیحات باید در کمیته اخلاق حضور یابد.

لازم به ذکر است، ناصر زحمتکش،مدیرعامل داماشیان نیز روز دوشنبه 15 آبانماه برای ادای پاره ای از توضیحات به کمیته اخلاق دعوت شد.

با اعلام کمیته اخلاق، عدم حضور مانع از برگزاری جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

نظرات

نظر دهید