حکم عجیب علیه هواداران هندبال مس

پشت مس در بازی حساس خالی شد

حکم عجیب علیه هواداران هندبال مس

کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در حکم خود هواداران مس را محروم کرده است.

به گزارش کرمان ساکر، کمیته انضباطی فدارسیون هندبال اعلام کرد: «در خصوص تخلفات تماشاگران صنعت مس کرمان که منجر به قطع مسابقه شده است، این کمیته با بررسی جمیع اوراق پرونده از جمله گزارش ناظر بازی، فیلم‌های موجود و سایر قرائن و امارات، تخلف انتسابی را محرز و مسلم دانست و مستندا به مواد 45-46-75-76 مصوب 1400، باشگاه صنعت مس کرمان را به دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه محکوم کرد. لازم به ذکر است این رای طرف مدت 7 روز قابل اعتراض در کمیته استیناف فدراسیون هندبال است.»

این حکم در حالی برای تیم هندبال مس کرمان صادر شده است که در خبر منتشر شده برروی سایت فدراسیون هندبال مشخص نشده است که این حکم مربوط به کدام یک از بازی های تیم هندبال مس کرمان می باشد؟!

در صورت تائید این حکم مس در بازی فوق العاده حساس خود برابر گیتی پسند اصفهان تیم رده دوم جدول در کرمان از حضور تماشاگرانش محروم خواهد ماند!

نظرات

نظر دهید