قفل ورزشگاه را برای هواداران بانو شهر کرمان باز کنیم

بهترین زمان برای ورود بانوان شهر کرمان به ورزشگاه

قفل ورزشگاه را برای هواداران بانو شهر کرمان باز کنیم

پس از شکسته شدن تابو حضور هواداران بانو در ورزشگاه های فوتبال کشور و رخ دادن این موضوع در لیگ برتر و در شهرهای مختلف، حالا زمان خوبی است که این موضوع در لیگ یک به طور رسمی و دامنه دار از کرمان آغاز شود.

به گزارش کرمان ساکر، هرچند بسیاری از ورزشگاه های لیگ یک فوتبال کشور، حتی برای برگزاری بازی در داخل زمین و امکانات جانبی خود نیز، شرایط مناسبی ندارند و با یک تساهل و تسامح محض از سازمان لیگ مجوز برگزاری بازی ها را دریافت کردند چه رسد به امکانات لازم برای میزبانی از بانوان فوتبال دوست، اما این موضوع در کرمان کاملا متفاوت می باشد و ورزشگاه شهید باهنر کرمان کاملا شرایط میزبانی از حضور بانوان را دارا می باشد.

وجود گیت های جداگانه برای ورود بانوان و سکوهای مشخص برای حضور زنان فوتبال دوست شهر کرمان و همچنین امکانات مجزا برای این سکوها همانند سرویس های بهداشتی و... کاملا شرایط میزبانی را در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برای ورود بانوان فراهم می کند و چه خوب است که شهر کرمان به عنوان یک شهر با اصالت و دارای امکانات پیشقراول این موضوع در لیگ یک فوتبال کشور باشد.

هرچند در هفته های ابتدایی مسابقات این فصل لیگ یک در شهربابک شاهد حضور بسیار محدود بانوان در ورزشگاه این شهر بودیم که البته این موضوع ادامه دار نشد، اما پس از تجربه های موفق حضور بانوان استان در ورزشگاه های سیرجان و رفسنجان، حالا می توان این موضوع را در ورزشگاه شهر کرمان نیز ادامه داد و با استفاده از امکانات این ورزشگاه زمینه را برای حضور هواداران بانو شهر کرمان فراهم کرد.

مسلما در این زمینه آوردن "نه" و مخالفت ساده ترین کار ممکن است اما وظیفه همه مقامات مسئول می باشد که در این زمینه و به احترام خواست بانوان فوتبال دوست شهر کرمان و هوادار مس کرمان، هماهنگی و اشتراک نظر همه جانبه برای رفع مشکلات داشته باشند و در مسیر رفع مشکلات این موضوع حرکت کنند و نه عکس آن...

رخ دادن این اتفاق آن هم در روزهایی که ورزشگاه باهنر کرمان هواداران زیادی را در دل خود برای حمایت از تیم مس کرمان نمی بیند، ضمن اینکه می تواند جو و فضای ورزشگاه باهنر را بسیار پرشورتر از هفته های گذشته کند، سرآغازی می شود برای یک حرکت بزرگ و ادامه دار در جهت شکسته شدن طلسم ورود بانوان هوادار فوتبال و مس کرمان در همه سال های پیش رو که با افتتاح ورزشگاه بزرگ اختصاصی مس در شهر کرمان، این موضوع مداومت بیشتری هم خواهد یافت.

منبع: تک به تک

نظرات

نظر دهید