نظرسنجی

محمود محمودی نیا می‌تواند مس را به موفقیت برساند؟